Wyniki finansowe Apple za 2Q 2017 r.

Apple opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał obrachunkowy 2017 r. Spółka przyniosła przychód kwartalny w wysokości 52,9 mld $ co daje 5% wzrost w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego.

Wyniki finansowe Apple za 2Q 2017 r.


Sprzedaż poszczególnych grup produktów Apple wygląda następująco:
  • iPhone: 50,763 mln szt. (-1% w porównaniu do 2Q 2016 roku)
  • iPad: 8,922 mln szt. (-13% w porównaniu do 2Q 2016 roku)
  • Mac: 4,199 mln szt. (+4% w porównaniu do 2Q 2016 roku)
  • Usługi: 7,041 mld $ (+18% w porównaniu do 2Q 2016 roku)

Wyniki finansowe Apple za 2Q 2017 r.