Jakość powietrza w Polsce 1.0.1

Jakość powietrza w Polsce to aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dzięki której możemy monitorować stan powietrza w wielu miejscowościach Polski. Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).
Przy włączonych usługach pobierania danych oraz lokalizacji aplikacja podaje wielkość stężeń z najbliżej dostępnej stacji, ale użytkownik może sprawdzić te same dane dla wszystkich stacji pomiarowych w Polsce.

Jakość powietrza w PolsceOcena programu: 5 punktów

Deweloper: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Cena: bezpłatny
Oficjalna strona programu Jakość powietrza w Polsce

Otwórz w telefonie