A Better Finder Rename 8.50

Dwa dni po wydaniu poprzedniej wersji, dzisiaj otrzymaliśmy kolejną aktualizację programu A Better Finder Rename. W wersji 8.50 naprawiono błędy, które pojawiły się wraz z poprzednią wersją.

A Better Finder Rename


Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.50
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.49

Najnowsza wersja programu A Better Finder Rename oznaczona numerem 8.49, według autora, naprawia, niezwykle rzadkie, ale potencjalnie niebezpieczne błędy.

A Better Finder Rename


Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.49
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.47

W nowej wersji programu A Better Finder Rename 8.47 zaktualizowano bibliotekę RegExLib odpowiedzialną za obsługę wyrażeń regularnych, co jak deklaruje twórca programu przyspieszy jego działanie, a w przyszłych wersjach pozwoli na dodanie nowych, bardziej zaawansowanych opcji.

A Better Finder Rename


Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.47
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.52

Z serwisu producenta możemy pobrać aktualizację programu A Better Finder Rename 8.52. W nowej wersji ulepszono obsługę znaków międzynarodowych oraz poprawiono drobne błędy.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.52
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.51

W nowa wersja A Better Finder Rename 8.51 ulepszono obsługę wyrażeń nieregularnych, tak, aby była zbliżona do pracy z narzędziami linii poleceń, lub zaawansowanymi językami oprogramowania.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.51
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.55

Ze strony firmy publispace.net można pobrać najnowszą wersję programu do wsadowej zmiany nazw plików - A Better Finder Rename 8.55.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.55
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.54

Najnowsza wersja programu A Better Finder Rename 8.54 wprowadza możliwość zablokowania dropletów, przed ich dystrybucją do użytkowników końcowych.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.53
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.53

Nowa wersja programu A Better Finder Rename, oznaczona jako 8.53 wprowadza tylko jedną zmianę polegającą na dodaniu możliwości usuwania znaków diakrytycznych z nazw plików.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.53
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.58

Nowa, opublikowana w dniu dzisiejszym, wersja programu A Better Finder Rename, oznaczona numerem 8.58 dodaje możliwość ładowania informacji EXIF podczas operacji zmiany nazw plików.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.58
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.57

Kolejna aktualizacja programu, do wsadowej zmiany nazw plików - A Better Finder Rename, oznaczona numerem 8.57 wprowadza możliwość włączania/wyłączania opcji tworzenia miniatur plików w oknie potwierdzania zmian nazw plików.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.57
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.56

Kolejna aktualizacja programu A Better Finder Rename, oznaczona numerem 8.56 wprowadza możliwość losowej kolejności sortowania do tworzenia wartości liczbowych, alfabetycznych i rzymskich.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.56
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.59

Nowa wersja programu, A Better Finder Rename, która ukazała się w dniu dzisiejszym przynosi aktualizację pomocy, w której opisano jak optymalnie pracować z dużą ilością plików.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.59
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.61

Z serwisu producenta można pobrać nową wersję programu A Better Finder Rename. Aktualizacja oznaczona numerem 8.61 naprawia błąd powodujący zawieszanie się programu u niektórych użytkowników.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.61
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.60

W nowej wersji programu A Better Finder Rename oznaczonej numerem 8.60 wprowadzono dodatkowe możliwości dodawania cyfr rzymskich w zmienianych nazwach plików. Znaki te można umieszczać na początku, końcu nazwy, a dodatkowo na wcześnie zdefiniowanej pozycji.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.60
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.63

Z serwisu producenta można pobrać najnowszą aktualizację programu A Better Finder Rename. Aktualizacja oznaczona numerem 8.63 poprawia kompatybilność funkcji „Rename from file list" z plikami tekstowymi, rozdzielanymi znakiem TAB, wyeksportowanymi z Microsoft Excel.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.63
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.62

Z serwisu producenta można pobrać najnowszą wersję programu A Better Finder Rename w wersji 8.62. W wersji tej dodano możliwość umieszczania nazw folderów w nazwach zmienianych plików.

A Better Finder Rename


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.62
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.65

A Better Finder Rename w wersji 8.65 wprowadza możliwość dodawania do zmienianej nazwy pliku części ścieżki dostępu. Fraza ta może być dodana na początku, końcu, lub wybranym miejscu nazwy.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.65

Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.65
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.64

Z serwisu producenta można pobrać najnowszą wersję programu A Better Finder Rename 8.64. Jedyną nową funkcją zaimplementowaną w tym wydaniu jest możliwość dodania do nazw zmienianych plików, katalogów, pobranych ze ścieżki dostępu.


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.64
Strona domowa programu.

A Better Finder Rename 8.68

Nowa wersja programu A Better Finder Rename 8.68 wprowadza możliwość używania dużych wartości liczbowych do zmieniania sekwencyjnego nazw plików oraz dodaje zaktualizowaną instrukcję usuwania programu w systemie Mac OS X Snow Leopard.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.68

Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.68
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.67

Nowa wersja programu A Better Finder Rename oznaczona numerem 8.67 wprowadza możliwość wstawiania do nazwy pliku sekwencji znaków w celu skrócenia długości nazwy pliku

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.67

Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.67
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.66

Aktualizacja programu A Better Finder Rename oznaczona numerem 8.66 naprawia błędy w opcji wstawiania sekwencji liczb w określonej pozycji podczas zmiany nazwy plików.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.66

Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.66
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.69

Nowa wersja programu do wsadowej zmiany nazw plików A Better Finder Rename w wersji 8.69 przynosi dalsze ulepszenia w zakresie obsługi Unicode.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.69

Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.69
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.70

W sieci ukazała się kolejna wersja programu do wsadowej zmiany nazw plików A Better Finder Rename 8.70. W wydaniu tym autorzy postawili na optymalizację szybkości działania i wykorzystanie pamięci przez program.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.70

Ocena programu: 4 punkty


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.70
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.72

Nowa wersja program A Better Finder Rename 8.72 rozwiązuje problemy z dropletami jakie pojawiły się podczas przystosowania programu do Mac App Store.


Aktualizacja A Better Finder Rename 8.72

Ocena programu: 4 punkty


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.72
Oficjalna strona programu.

A Better Finder Rename 8.71

Z serwisu producenta można pobrać najnowszą wersję programu A Better Finder Rename. Aktualizacja oznaczona numerem 8.71 wprowadza nową opcję umożliwiającą przesuwanie tekstu w zmienianej nazwie pliku. Tekst możemy przesunąć na początek, koniec, lub do wybranej pozycji w nazwie.

Aktualizacja A Better Finder Rename 8.71

Ocena programu: 4 punkty


Deweloper: publispace.net
Licencja: shareware, koszt pełnej wersji: 19,95$
Pobierz wersję testową A Better Finder Rename 8.71
Oficjalna strona programu.