Wyniki finansowe AppleKurs akcji Apple 2004 - 2014
Źródło: Google (NASDAQ:AAPL).


Przychody roczne Apple w latach 2004 - 2014
Źródło: APPLE.


Q4 2014


W opublikowanych 21 października 2014 r. wynikach finansowych za 4 kwartał obrachunkowy przychód firmy wyniósł 42,123 mld $ (+12% YTY), zaś zysk netto ukształtował się na poziomie 8,5 mld $ (1,42$ / akcję). Marża brutto wyniosła 38% i była większa o 1 pkt% od marży w 4Q roku ubiegłego. Sprzedaż poszczególnych produktów w 3Q kształtowała się następująco:

 • iPhone: 35,203 mln szt. (+13% YTY)
 • iPad: 13,276 mln szt (-8% YTY)
 • Mac: 4,413 mln szt. (+13% YTY)
 • iPod: 2,926 mln szt. (-40% YTY)


Q3 2014


Apple ogłosiło dzisiaj wyniki finansowe za trzeci kwartał finansowy 2014 roku. Firma zanotowała kwartalny przychów w wysokości 37,4 mld $ (+6% YTY) oraz zysk w wysokości 7,7 mld $, co przekłada się na zysk z jednej akcji w wysokości 1,28$. Marża brutto wyniosła 39,4% i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,5 pkt %. Sprzedaż poszczególnych produktów w 3Q kształtowała się następująco:

 • iPhone: 35,203 mln szt. (+13% YTY)
 • iPad: 13,276 mln szt (-8% YTY)
 • Mac: 4,413 mln szt. (+13% YTY)
 • iPod: 2,926 mln szt. (-40% YTY)


Q2 2014


Apple opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał obrotowy 2014 roku. Firma w kwartale tym wygenerowała 45,64 mld $ przychodu (+5% YTY) oraz 10,2 mld $ zysku (+7,3%), co daje 11,62$ zysku przypadającego na jedną akcję. Marża brutto wyniosła 39,3% w porównaniu do 37,5% daje wzrost o 1,8 pkt%.
Najlepiej sprzedającym się produktem Apple jest oczywiście iPhone, w omawianym kwartale sprzedało się ich 43,7 mln sztuk co daje 17% wzrost eok do roku. Pozostałe produkty sprzedawały się w następujących ilościach:

 • iPad - 16,35 mln sztuk (spadek 16% YTY)
 • Mac - 4,1 mln sztuk (wzrost o 5% YTY)
 • iPod - 2,76 mln sztuk (spadek o 51%YTY)


Q1 2014


Apple wczoraj podało informację o wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2014 r. Firma w kwartale tym zanotowała 57,6 mld $ przychodów (+6%) i 13,1 mld $ zysku co daje wynik 14,5$ na akcję. Marża brutto wyniosła 37,9% i była niższa od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 0,7 pkt%. Sprzedaż najważniejszych grup produktów kształtowała się następująco:

 • iPhone - 51 mln szt. (+7% w porównaniu do 1Q 2013)
 • iPad - 26 mln szt. (+14% w porównaniu do 1Q 2013)
 • Mac - 4,8 mln szt. (+19% w porównaniu do 1Q 2013)
 • iPod - 6 mln szt. (-52% w porównaniu do 1Q 2013)


Q4 2013


Zgodnie z zapowiedziami Apple opublikowało dzisiaj wyniki finansowe za czwarty kwartał roku finansowego. Firma w raportowanym kwartale zanotowała 37,5 mld $ przychodu, 7,5 mld zysku co daje wynik 8,26$ na akcję. Marża brutto ukształtowała się na poziomie 37% i była mniejsza o 3 pkt % mniejsza od marży z analogicznego okresu roku poprzedniego. Poniżej znajdziecie zestawienie sprzedaży poszczególnych grup produktów:

 • iPhone: 33,797 mln sztuk, +25,6% w porównaniu do 4Q 2012
 • iPad: 14,079 mln sztuk, +0,3% w porównaniu do 4Q 2012
 • Mac: 4,574 mln sztuk, -7,1% w porównaniu do 4Q 2012
 • iPod: 3,498 mln sztuk, -34,5% w porównaniu do 4Q 2012

Q3 2013


Dochód firmy wyniósł 35,3 mld $ i był o 0,9% większy od dochodu w 3 kwartale ub. roku, zaś zysk wyniósł 6,9 mld $ i był mniejszy o 21,6% do analogicznego okresu 2012 roku. W porównaniu do ub. roku spadła również marża do poziomu 36,9%.
Poniżej znajdziecie zestawienie sprzedaży poszczególnych grup produktów:

 • iPhone: 31,24 mln szt., +20% w porównaniu do Q3 2012
 • iPad: 14,62 mln szt., -14,2% w porównaniu do Q3 2012
 • Mac: 3,75 mln szt., -6,6% w porównaniu do Q3 2012
 • iPod: 4,57 mln szt., -32,3% w porównaniu do Q3 2012

Q2 2013


W 2Q 2013 roku wyniki finansowe Apple prezentowały się w następująco:

 • dochód: 43,603 mld $ wzrósł o 11% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W porównaniu z 1Q 2013 dochód spadł o 20%
 • zysk netto: 9,5 mld $ jest mniejszy 18% od zysku netto uzyskanego w Q2 2012 r. (11,6 mld $)
 • iPhone'ów sprzedało się 37,43 mln szt i jest to więcej o 7% niż w drugim kwartale 2012 r. O 22% spadła sprzedaż iPhone'ów w porównaniu do poprzedniego kwartału
 • iPad'y sprzedały się w liczbie 19,477 mln szt, tj. więcej o 65% niż w roku ubiegłym. W porównaniu do pierwszego kwartału spadek sprzedaży iPad'ów wyniósł 15%
 • komputery Mac sprzedały się w liczbie 3,952 mln szt co daje 2% spadek w porównaniu do ubiegłego roku i 3% spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału
 • iPod'ów sprzedało się 5,633 szt. co dało 20% spadek do ubiegłego roku i 56% spadek do poprzedniego kwartału

Q1 2013


W pierwszym kwartale obrachunkowym 2013 roku, kończącym się 29 grudnia 2012 r., Apple uzyskało następujące wyniki finansowe:

 • dochód wyniósł 54,5 mld $ i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 18%
 • zysk netto wyniósł 13,1 mld $ i pozostał na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym
 • marża w porównaniu do roku ubiegłego spadła o 6,1 pkt% i wyniosła 38,6%
 • iPhone'ów sprzedało się 47,8 mln szt. i w porównaniu do 1Q 2012 roku jest to więcej o 29%
 • iPadów sprzedało się 22,8 mln szt. i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 48%
 • sprzedaż komputerów spadła do 4,1 mln szt i była niższa o 22% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego
 • iPodów sprzedało się 12,7 mln szt. i było to o 15% mniej niż w Q1 2012Przychód Apple w podziale na źródła w latach 2004 - 2013


Udział źródeł w przychodach Apple w latach 2004 - 2013 [mln USD]


Przychód Apple w latach 2004 - 2013 w podziale na kwartały [mln USD]


Skumulowany przychód Apple w podziale na źródla w latach 2004 - 2013 [mln USD]


Liczba sztuk sprzedanych urządzeń Apple w latach 2004 - 2013


Udział w sprzedaży Apple głównych grup produktów w latach 2004 - 2013


Łączna liczba sprzedanych sztuk urządzeń Apple w latach 2004 - 2013