Zarządzanie tagami w systemie OS X 10.9 Mavericks


Jedną z szeroko reklamowanych nowości w zaprezentowanym w ubiegłym roku przez Apple systemie OS X 10.9 Mavericks jest możliwość tagowania plików w programie Finder, który jest odpowiednikiem Microsoftowego Explorera.
Istnieje wiele sposobów na dodawanie, modyfikację i usuwanie tagów, a w poniższym opisie znajdziecie krótki ich opis.


Dodawanie tagów


Dodawanie tagów

Za pomocą menu kontekstowego Findera [1]

 • w Finderze klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie pliku
 • jeżeli wybrany plik chcemy oznaczyć tylko kolorem, to wybieramy go bezpośrednio z menu, jeżeli chcemy dodać inne tagi z menu wybieramy pozycję Tagi...
 • w wyświetlonym okienku możemy dodać nowe tagi, lub wybrać z listy już istniejące

Za pośrednictwem okna dialogowego Informacje o [2]

 • klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie pliku
 • z wyświetlonego menu kontekstowego wybieramy opcję Informacje
 • w górnej części wyświetlonego okna dialogowego Informacje o... znajduje się miejsce, w którym możemy wpisać tagi. Po kliknięciu w nie zostanie wyświetlone menu z dostępnymi w systemie tagami

Przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść [3]

 • jest to najszybszy ze wszystkich dotychczas zaprezentowanych sposobów i polega on na przeciągnięciu pliku na wybrany tag znajdujący się na pasku bocznym Findera
 • jeżeli na pasku bocznym nie ma wybranego przez nas tagu, którym chcemy oznaczyć pliki klikamy opcję Wszystkie tagi... co spowoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny ze wszystkimi tagami zarejestrowanymi w systemie


Modyfikacja nazw tagów


Jeżeli podczas dodawania tagów pomyliliśmy się, lub po prostu chcielibyśmy zmienić ich nazwy możemy skorzystać, z którejś z poniższych możliwości.

Preferencje Findera

 • uruchamiamy program Finder
 • przechodzimy do menu Finder => Preferencje
 • w wyświetlonym oknie **Preferencje Findera* przechodzimy do zakładki Tagi
 • na wyświetlonej liście klikamy dwukrotnie w wybrany tag i zmieniamy jego nazwę

Pasek boczny Findera

 • klikamy prawym klawiszem myszy na wybranym tagu, którego nazwę chcemy zmienić i z wyświetlonego menu kontekstowego wybieramy opcję Zmień nazwę...
 • jeżeli na pasku bocznym nie wydać tagu, którego nazwę chcecie zmienić wybieramy opcję Wszystkie tagi, która spowoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny ze wszystkimi tagami zarejestrowanymi w systemie. Dalej postępujemy tak jak w poprzednim punkcie


Usuwanie tagów


Dodawanie tagów

Jeżeli chcemy pozbyć się tagu możemy to zrobić na dwa sposoby: usuwając go całkowicie z systemu, lub tylko z opisu wybranego pliku.
Preferencje Findera [1]

 • uruchamiamy program Finder
 • przechodzimy do menu Finder => Preferencje
 • w wyświetlonym oknie **Preferencje Findera* przechodzimy do zakładki Tagi
 • na wyświetlonej liście klikamy prawym klawiszem myszy na wybranym tagu
 • w wyświetlonym menu kontekstowym wybieramy pozycję Usuń tag...

Pasek boczny Findera [2]

 • klikamy prawym klawiszem myszy na wybranym tagu, którego nazwę chcemy zmienić i z wyświetlonego menu kontekstowego wybieramy opcję Usuń tag...
 • jeżeli na pasku bocznym nie wydać tagu, który chcemy usunąć wybieramy opcję Wszystkie tagi, która spowoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny ze wszystkimi tagami zarejestrowanymi w systemie. Dalej postępujemy tak jak w poprzednim punkcie

UWAGA!!! Powyższe dwa sproby usuwają tag całkowicie z systemu i ze wszystkich opisanych nim plików.

Menu kontekstowe Findera [3]

 • opcja ta służy usunięciu tagu przypisanego do konkretnego pliku
 • w Finderze klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie pliku
 • w wyświetlonym menu kontekstowym wybieramy opcję Tagi...
 • kliknięciem myszy zaznaczamy wybrany tag, który chcemy usunąć i usuwamy go naciskając klawisz DEL← Poprzednia strona