Adobe Photoshop CS6 - wypełniamy tekst obrazem

W powyższym filmie możecie zobaczyć jak prosto przy pomocy maski przycinającej możemy w programie Adobe Photoshop CS6 wypełnić tekst wybranym obrazem.
Żeby uzyskać ten popularny efekt musimy wykonać następujące czynności:

  • otwieramy w programie wybrany obraz
  • duplikujemy warstwę klikając prawym klawiszem myszy na warstwie tła i z menu wybierając opcję Powiel warstwę (Warstwa 1)
  • dodajemy nową warstwę (Warstwa 2)
  • wypełniamy nową warstwę białym kolorem: menu Edycja => Wypełnij i przesuwamy ją poniżej Warstwy 1
  • wybieramy narzędzie Tekst i wpisujemy wybrany tekst, wybieramy dowolną czcionkę i ustawiamy biały kolor tekstu
  • dopasowujemy rozmiar wpisanego tekstu za pomocą narzędzia transformacji: menu Edycja => Przekształć swobodnie
  • przenosimy warstwę tekstową poniżej Warstwy 1
  • klikamy prawym klawiszem myszy na Warstwie 1 i z wyświetlonego menu wybieramy opcję Utwórz maskę przycinającą
  • do utworzonego napisu możemy dodać cień