Black Friday: Promocja programów firmy BeLight Software

Firma BeLIght Software obniżyłacenyswoich programów o 50%. W ramach czarnopiątkowej promocji możemy je kupić w następujących cenach:

  • Live Home 3D - 14,99$
  • Live Home 3D Pro - 34,99$
  • Printworks - 14,99$
  • Disc Cover - 7,49$
  • Business Card Composer - 7,49$

  • Swift Publisher - 9,99$
  • Labels & Adresses - 14,99$
  • ArtText - 14,99$
  • Image Tricks Pro - 4,99$
  • Get Backup Pro - 9,99$

Black Friday: Promocja programów firmy BeLight Software