Faktura Light 21.0.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu Faktura Light. Aktualizacja ta oznaczona numerem 21.0.0 wprowadza następujące zmiany:
 • dodano ustawienie domyślnej liczby drukowanych kopii faktur
 • dodano możliwość drukowania jednocześnie dwa egzemplarze: KOPIA i ORYGINAŁ
 • dodano opcję pokazywania na wydruku faktur, zamówień i ofert dodatkowo ceny brutto
 • dodano opcję ukrycia na wydruku kolumn jednostki miary oraz ilości
 • poprawiono dzielenie wyrazów na wydruku tabel dla długich nazw produktów
 • dodano funkcję automatycznego wysyłania przypomnień o płatności faktur

Faktura Light 21.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 21.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 18.0.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu FakturaLight. Wydanie to oznaczone numerem 18.0.0 wprowadza następujące zmiany:
 • dodano możliwość generowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych faktur
 • dodano zmienną "%dd" (dzień w miesiącu dwucyfrowo) do szablonów numeracji
 • dodano możliwość definiowania numeracji z minimalną ilością cyfr w numerze kolejnym (np. FV/2019/001)
 • dodano ostrzeżenie przed zamknięciem do każdego okna oraz opcję umożliwiającą jego wyłączenie
 • dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia bez specyfikacji pozycji
 • uproszczono wystawianie faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji
 • poprawiono błędne ustawianie terminu płatności (liczba dni) przy dużej zmianie daty wystawienia
 • usunięto błędy w obliczaniu kwoty "zapłacono" na liście zamówień

Faktura Light 18.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 18.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 17.1.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu Faktura Light oznaczona numerem 17.0.1. Aktualizacja ta wprowadza następujące zmiany:
 • domyślna stawka ZW dla firm zwolnionych z VAT podczas wystawiania faktur
 • dodano opcję drukowania nagłówka z danymi firmy w zestawieniu faktur
 • odblokowano edycję numeru podczas edycji dokumentów
 • wysyłanie maili: w przypadku braku adresu e-mail na fakturze, brany jest adres z kartoteki kontrahentów
 • poprawiono błędne sortowanie liczb w kartotece produktów
 • poprawiono obliczanie wartości netto i podatku na liście faktur dla korekt
 • poprawiono ustawianie terminu płatności podczas klonowania faktury

Faktura Light 17.1.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 17.1.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 16.0.0

Firma Complay opublikował w Mac App Store kolejną aktualizację programu Faktura Light. Nowa wersja oznaczona numerem 16.0.0 wprowadza następujące zmiany:
 • filtrowanie w kartotece produktów bierze pod uwagę również kod produktu.
 • dodano opcję wprowadzania cen i ilości do 5 miejsc po przecinku.
 • odblokowano możliwość edycji Proform i paragonów, do których została wystawiona faktura.
 • poprawiono obliczanie szerokości kolumn w druku.
 • poprawiono sortowanie w kolumnach "zapłacono" i "do zapłaty" dla obcych walut.
 • poprawiono obliczanie kwot podsumowania na listach dla dokumentów w obcych walutach.
 • poprawiono sortowanie produktów w kartotece produktów po usunięciu filtra.
 • poprawiono błędne drukowanie kwot rabatów po zmianie waluty podczas wystawiania dokumentów.
 • usunięto problem powodujący brak zatwierdzania zmian w oknach ustawień.

Faktura Light 16.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 16.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 15.0.0

W Mac App Store pojawiła się kolejna aktualizacja programu Faktura Light oznaczona numerem 15.0.0. Nowa wersja przynosi następujące zmiany:
 • dodano obsługę waluty SEK (korona szwedzka)
 • dodano możliwość drukowania kodów QR dla płatności na fakturach
 • dodano kolumny "Wartość netto" i "Kwota VAT" do listy faktur oraz do podsumowania
 • dodano możliwość filtrowania list dokumentów po pozycjach (produktach)
 • dodano opcję wyłączenia drukowania NIPu odbiorcy na fakturze
 • uproszczono wprowadzanie wpłat: dodano ikonę w kolumnie "Do zapłaty"
 • usunięto ostrzeżenie o niepoprawnym NIPie w przypadku podmiotów zagranicznych
 • usunięto błąd przy tworzeniu nowej bazy MySQL lub PostgreSQL

Faktura Light 15.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 15.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 14.2.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu Faktura Light oznaczona numerem 14.2.0. Aktualizacja ta wprowadza następujące zmiany:
 • dodano zmienną "numer w dniu" do szablonów numeracji.
 • poprawiono błędy w przywracaniu kopii zapasowej powstałe w poprzedniej wersji

Faktura Light 14.2.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 14.2.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 14.1.0

W Mac App Store pojawiła się kolejna aktualizacja programu FakturaLight. Najnowsze wydanie oznaczone numerem 14.1.0 naprawia błąd ignorujący oznaczenie "zapłacono" przy wystawianiu faktury

FakturaLight 14.1.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 14.1.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 14.0.0

W Mac App Store pojawiła się kolejna aktualizacja programu Faktura Light. Aktualizacja ta oznaczona numerem 14.0.0 przynosi następujące zmiany:
 • dodano obsługę faktur zakupowych, ewidencji zakupów i generowania JPK_VAT zakupów.
 • dodano możliwość przypisania kraju do kontrahentów.
 • dodano możliwość dodania kodu do produktów. Jest on później brany w podpowiedziach wyszukiwania przy wystawianiu dokumentów.
 • faktury końcowe niepowiązane: dodano ostrzeżenie jeśli zaliczki nie dotyczą tego samego kontrahenta.
 • dodano możliwość wyszukiwania danych w firmy w bazie GUS w ustawieniach programu.
 • poprawiono wprowadzanie kwot z przecinkiem z klawiatury numerycznej.
 • drobne poprawki

Faktura Light 14.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 14.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 13.0.0

Firma Complay zaprezentowała trzynastą wersję programu Faktura Light. Najnowsze wydanie wprowadza następujące modyfikacje:
 • dodano możliwość nadania nazwy skróconej kontrahentom. Jest ona później brana pod uwagę przy wyszukiwaniu podczas wystawiania faktury.
 • dodano obsługę sprawdzania istnienia NIPu europejskiego w systemie VIES.
 • dodano możliwość nazywania kont bankowych.
 • dodano opcję automatycznego dodawania odbiorcy na fakturze do bazy (podobnie jak dotychczas kontrahenta).
 • dodano obsługę wpłat dla faktur zaliczkowych.
 • uproszczono wpisywanie terminu płatności - zamiast zdefiniowanych terminów dodano pole z wyborem liczby dni i możliwością oznaczenia "Zapłacono".
 • usunięto błąd powodujący błędne kwoty po edytowaniu faktury zaliczkowej lub końcowej.
 • poprawiono obsługę JPK_VAT.
 • ukrywanie przeliczania VAT w PLN dla faktur w obcych walutach, jeśli podatek wynosi 0.
 • poprawiono zmianę orientacji strony w oknie podglądu wydruku.
 • poprawiono obsługę paragonów.

Faktura Light 13.0.0


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 13.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 12.2.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu Faktura Light. Aktualizacja ta oznaczona numerem 12.2.0 dodaje wsparcie dla korony czeskiej.

FakturaLight 12.2.0
Fot.: Complay | Mac App Store.


Ocena programu: 5 punktów
Program w polskiej wersji językowej: PL

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 12.2.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 12.1.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu FakturaLight. Aktualizacja ta oznaczona numerem 12.1.0 wprowadza możliwość wystawiania korekt do faktur końcowych oraz rozwiązuje problem z numerowaniem faktur.

FakturaLight 12.1.0


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 12.1.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 12.0.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu Faktura Light oznaczona numerem 12.0.0. Aktualizacja ta wprowadza następujące zmiany:
 • dodano możliwość drukowania zestawienia faktur z listy.
 • dodano możliwość zmiany danych wystawcy na już wystawionych fakturach.
 • dodano opcję filtrowania po fakturach nieopłaconych.
 • dodano możliwość drukowania adnotacji "KOPIA/ORYGINAŁ" na fakturach.
 • dodano opcję drukowania rabatów na fakturach i zamówieniach.
 • dodano opcję wyłączenia drukowania numeru telefonu kontrahenta na fakturach.
 • przyspieszono wczytywanie danych z baz zewnętrznych.
 • usunięto błąd powodujący brak napisu "odwrotne obciążenie" na podglądzie wydruku faktury jeszcze nie zapisanej.
 • usunięto błąd powodujący brak dodawania kontrahenta do bazy, jeśli przy wystawianiu faktury aktywna była zakładka "Odbiorca".

Faktura Light 12.0.0


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 12.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 1.13.0

Opublikowana wczoraj nowa wersja programu FakturaLight oznaczona numerem 11.13 poprawia eksport do Subiekta/Rachmistrza, poprawia generowanie JPK w przypadku faktur bez NIPu oraz z europejskim NIPem.

Faktura Light 1.13
Fot.: Complay | Mac App Store.


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 11.3.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 11.2.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu FakturaLight. Aktualizacja ta oznaczona numerem 11.2.0 przynosi poprawki w generowaniu pliku JPK.

FakturaLight 11.2.0


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 11.2.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 11.1.0

W Mac App Store pojawiła się nowa wersja programu FakturaLight. Aktualizacja ta oznaczona numerem 11.1.0 wprowadza następujące zmiany:
 • poprawiono generowanie JPK_VAT.
 • poprawiono wydruk zamówień - logo także jest drukowane.
 • poprawiono obsługę zewnętrznych baz danych - nie powinny pojawiać się już błędy komunikacji w przypadku, gdy program jest długo uruchomiony lub używany po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia.
 • dodano możliwość ustawienia portu przy konfigurowaniu połączenia z zewnętrzną bazą danych.
 • rozszerzono opcję filtrowania po dacie faktur, zamówień i innych dokumentów (Uwaga: po aktualizacji filtry zostaną wyzerowane).
 • poprawiono wystawianie korekt do faktur marża.

FakturaLight 11.1.0


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 11.1.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 11.0.0

Firma Complay opublikowała w Mac App Store aktualizację programu Faktura Light. Nowa wersja oznaczona numerem 11.0.0 wprowadza następujące zmiany:
 • dodano opcję ustawienia domyślnego typu ceny (netto/brutto).
 • dodano możliwość wydruku zamówień.
 • dodano opcję eksportu faktur do programów księgowych Rachmistrz i Subiekt Rewizor.
 • wyłączono sortowanie na bieżąco w kartotekach klientów i produktów, dzięki czemu rekordy nie skaczą już podczas dodawania nowych pozycji.

Faktura Light 11.0.0


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 11.0.0
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.

Faktura Light 10.0.1

Firma Complay opublikowała aktualizację programu FakturaLight. Najnowsze wydanie oznaczone numerem 10.0.1 wprowadza następujące zmiany:
 • poprawiono obsługę bazy danych MySQL w przypadku wgrywania loga o dużym rozmiarze
 • poprawiono brak odświeżania okna ustawień połączenia z bazą danych po anulowaniu zmian
 • dodano informacje o konieczności przeinstalowania aplikacji w przypadku pozostania wersji demo po zakupie subskrypcji
 • dodano poprawną informację o wymaganej minimalnej wersji systemu

FakturaLight 10.0.1


Ocena programu: 5 punktów

Deweloper: Complay
Licencja: komercyjna. Cena programu 150 zł
Pobierz wersję pełną programu Faktura Light 10.0.1
Strona programu Faktura Light w Mac App Store.
Oficjalna strona programu Faktura Light.