Adobe Photoshop CS4 i skanery TWAIN3. Kopiujemy plik TWAIN.plugin do katalogu: Macintosh HD -> Programy -> Adobe Photoshop CS4 -> Plug-ins -> Import-Export

Katalog docelowy do którego kopiujemy wtyczkę TWAIN

4. Uruchamiamy Photoshopa i przechodzimy do menu Plik -> Importuj -> Nazwa skanera

Uruchamiamy skanowanie