Mac OS X Leopard: włączamy zaporę sieciową

Zaprezentowany film pokazuje jak w systemie Mac OS X 10.5 Leopard włączyć zaporę sieciową (firewall).