Mac OS X Leopard: natywny zapis na partycjach NTFS

Jak się okazało w Snow Leopardzie istnieje możliwość włączenia natywnego zapisu na dyskach sformatowanych w standardzie NTFS. Aby to uczynić musimy:
  • W terminalu wpisujemy komendę: diskutil info /Volumes/volume_name, gdzie volume_name jest nazwą zamontowanego dysku.
  • Z wyświetlonych informacji do schowka kopiujemy wartość znajdującą się w wierszu: Volume UUID
  • Archiwizujemy plik: /etc/fstab , a następnie wpisujemy polecenie: sudo nano /etc/fstab.
  • W edytorze wpisujemy: UUID=, a następnie ze schowka wklejamy wcześniej zapamiętaną wartość. Następnie wpisujemy Spacje i dodajemy: none ntfs rw. Przykładowa wartość powinna wyglądać tak: UUID=123-456-789 none ntfs rw.
  • Powyższe czynności możemy powtórzyć dla kolejnych dysków
  • Zapisujemy plik i opuszczamy edytor Nano (Ctrl + X, Y, Enter)
  • Restartujemy system