Terminal - sprawdzamy model procesora

Jeżeli chcielibyście sprawdzić jaki model procesora firmy Intel macie zainstalowany w swoim Macu to jedną z metod może być użycie Terminalu. Wpisujemy w nim komendę:

sysctl machdep.cpu.brand_string

w wyniku: otrzymamy np.: Intel(R) Core(TM)2 CPU T7400 @ 2.16GHz

Terminal - sprawdzamy model procesora