Usuwamy program MacDefender

Apple na swoich stronach wsparcia opublikował artykuł, w którym opisuje procedurę usuwania programu MacDefendera.

Usuwamy MacDefender

Poniżej znajdziecie krótki opis usuwania tego złośliwego programu:

 • zamykamy okno programu MacDefender
 • przechodzimy do Aplikacje Narzędzia
 • uruchamiamy program Monitor aktywności
 • z menu podręcznego wybieramy opcję Wszystkie procesy

Monitor aktywności

 • w kolumnie Nazwa procesu wyszukujemy nazw: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • jeżeli znajdziemy jedną z ww. nazw zaznaczamy proces i naciskamy przycisk Zakończ proces, w wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy Zakończ
 • zamykamy program Monitor aktywności
 • przechodzimy do katalogu Aplikacje i usuwamy programy o nazwach: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • otwieramy Preferencje systemowe
 • wybieramy moduł Konta, a w nim zakładkę Startowe

Preferencje systemowe - Konta

 • zaznaczamy elementy o nazwach: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • usuwamy je, klikając na przycisk Minus


How to avoid or remove Mac Defender malware