Usuwamy VMware Fusion 3.x

Niedawna premiera Parallels Desktop 7 for Mac zapewne skłoni wielu Was do porzucenia VMWare Fusion i przejścia na nową aplikację. VMware Fusion posiada specjalny program deinstalujący, jednak jak pokazuje praktyka nie usuwa on wszystkich plików z systemu. Poniżej znajdziecie krótki opis jak dokładnie usunąć pozostałości po zainstalowanej aplikacji:
 • przechodzimy do katalogu: Macintosh HD: Biblioteki => Application Support => VMware Fusion
 • uruchamiamy program: Uninstall Vmware Fusion.app

Usuwamy VMware Fusion

 • program usunie wszystkie pliki z bieżącego katalogu za wyjątkiem licencji
 • wracamy z powrotem do katalogu Application Support i usuwamy katalog VMware Fusion


Usuwamy VMware Fusion

 • przechodzimy do katalogu Application Support => Receipts i usuwamy pliki: Install VMware Fusion.pkg, lub vmware.pkg
 • W systemie Mac OS X Lion katalogi systemowe są skrzętnie ukryte przed użytkownikiem. Żeby uzyskać do nich dostęp w Terminalu wpisujemy następujące komendy: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE i killall Finder


Usuwamy VMware Fusion

 • przechodzimy do katalogu: Macintosh HD: Użytkownicy => Nazwa użytkownika => Biblioteki => Preferences
 • usuwamy plik: com.vmware.fusion.plist oraz dodatkowo wszystkie inne których nazwy zaczynają się od „com.vmware”, np.: com.vmware.fusion.LSSharedFileList.plist, com.vmware.fusion.plist.ILrhAYu itp.
 • usuwamy katalog: VMware Fusion znajdujący się również w katalogu Preference
 • przechodzimy do katalogu: Macintosh HD: Użytkownicy => Nazwa użytkownika => Dokumenty i usuwamy katalog Virtual Machines, w którym znajdują się maszyny wirtualne programu
 • żeby ukryć pliki systemowe ponownie musimy udać się do Terminala i wpisać: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE, killall Finder