Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion

Wraz z nadejściem nowych wersji programów Parallels Desktop 7 for Mac i VMware Fusion 4 pojawiła się możliwość instalacji na maszynie wirtualnej systemu Mac OS X Lion. W programie Parallels Desktop Liona możemy zainstalować na dwa sposoby: wybierając opcję Install OS X Lion Using the Recovery Partition oraz korzystając z pliku DMG wyodrębnionego z instalki systemu.
Pierwsza z opcji ma tą wadę, że będziemy musieli ponownie pobrać 4 GB plik, natomiast druga jest bardziej pracochłonna, ale za to zajmuje dużo mniej czasu. Warunkiem jej powodzenia jest posiadanie pliku instalacyjnego pobranego z Mac App Store.
  • Na pliku z wersją instalacyjną systemu klikamy prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybieramy Pokaż zawartość pakietu.

Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion


  • Przechodzimy do katalogu: Content => SharedSupport i kopiujemy dwa pliki: InstallESD.dmg i OSInstall.mpkg do innej lokalizacji np. Biurlo
  • Uruchamiamy Parallels Desktop i wybieramy opcję New…
  • W wyświetlonym oknie wybieramy opcję Install Windows from DVD or image file

Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion


  • W kolejnym oknie w polu Install from z menu rozwijanego wybieramy Choose an image file… i odszukujemy na dysku plik InstallESD.dmg

Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion


  • Następnie w kolejnym oknie dialogowym możemy wpisać nazwę maszyny wirtualnej, jej lokalizację na dysku, oraz zaznaczyć opcję dzięki, której będziemy mogli dowolnie skonfigurować jej parametry sprzętowe.

Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion

  • Po zakończeniu instalacji koniecznie musimy zainstalować Parallels Tools.


Parallels Desktop - instalujemy Mac OS X Lion