Niech przemówi Terminal

Polecenie say dostępne w Makowym Terminalu należy chyba potraktować bardziej jako ciekawostkę niż przydatne narzędzie, choć może znajdziecie dla niego jakieś interesujące zastosowanie. Po wpisaniu tego polecenia system dokona konwersji podanego jako parametr tekstu na mowę. Poniżej znajdziecie jego składnię:
  • say tekst, który ma zostać poddany konwersji

Dodatkowe parametry:
  • o nazwa pliku.aiff pozwala zapisać do pliku AIFF wygenerowany dźwięk
  • f nazwa pliku - plik który będzie odczytany
  • v wybór głosu: Alex, Bruce, Fred, Kathy, Vicki, Victoria

Niech przemówi Terminal