Mac OS X: jak długo pracuje Twój Mac

Jak długo, bez wyłączania, pracuje Twój Mac? Możecie dowiedzieć się jeżeli w Terminalu wpiszecie komendę „uptime”.

Mac OS X - jak długo pracuje Twój Mac