OS X: Automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu

Część z nowoczesnych routerów przeznaczonych dla użytkowników domowych posiada możliwość podłączenia przez USB zewnętrznych dysków twardych. Jeżeli posiadacie w domu kilka komputerów daje to możliwość stworzenia poręcznego dysku sieciowego pozwalającego na szybką wymianę danych.
Żeby wygodnie korzystać z takiej możliwości fajnie byłoby żeby taki dysk był automatycznie dostępny zaraz po uruchomieniu komputera. Niestety Apple nie ułatwia nam tego zadania wobec czego musimy zastosować pewien trik:
  • Uruchamiamy program Automator: przechodzimy do Launchpad’a => Inne => Automator

OS X: automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu

  • W wyświetlonym oknie „Wybierz tym dokumentu” wybieramy => Program
  • Następnie przechodzimy do pola wyboru po lewej stronie okna programu i z biblioteki wybieramy => Pliki i katalogi, a z wyświetlonej obok listy czynności => Połącz z serwerami, na której podwójnie klikamy


OS X: automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu

  • W głównym oknie Automatora pojawi się czynność „Połącz się z serwerami
  • Następnie np. z przeglądarki internetowej na okno Automatora powyżej czynności przeciągamy adres dysku sieciowego. W moim przypadku był to: smb//readyshare/USB_storage. Po upuszczeniu adresu na okno Automatora, powyżej czynności „Połącz z serwerami” pojawi się czynność „Pobierz wskazane adresy URL


20121028-auto-mount-netword-disk3

  • Teraz możemy przetestować działanie skryptu klikając przycisk „Uruchom
  • Zapisujemy skrypt klikając w menu Plik => Zachowaj


OS X: automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu

  • Następnie uruchamiamy Preferencje systemowe => Użytkownicy i grupy
  • Po lewej stronie okna zaznaczamy użytkownika, a w głównej części okna klikamy na zakładkę „Logowanie


OS X: automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu

  • Klikamy na przycisk „+” i wybieramy wcześniej zapisany przez Automatora plik z programem, jednocześnie możemy zaznaczyć checkbox z kolumny Ukryj


OS X: automatycznie montujemy dyski sieciowe przy starcie systemu