Mac OS X: Więcej informacji o połączeniu Wi-Fi

Standardowo, w systemie OS X, użytkownik po kliknięciu na ikonę połączenia Wi-Fi dostaje informację o znajdujących się w pobliżu sieciach, czy są one zabezpieczone oraz o sile ich sygnału. Jeżeli chcielibyście uzyskać trochę więcej informacji to musicie kliknąć w ikonę połączenia Wi-Fi przy wciśniętym klawiszu Alt, a wtedy zostanie wyświetlona informacja o trybie pracy sieci, numerze identyfikacyjnym sieci, używanym kanale, rodzaju zabezpieczeń, mocy odbieranego sygnału oraz szybkości połączenia.

Mac OS X - więcej informacji o połączeniu Wi-Fi