Mac OS X: Zapobiegamy usypianiu komputera

Podczas wykonywania długich operacji często zdarza się, że system OS X uśpi komputer i wtedy operacje takie mogą ulec zatrzymaniu lub co gorsza przerwaniu. Żeby zapobiec takim sytuacjom możemy posłużyć się kilkoma rozwiązaniami , które opiszę poniżej:
  • instalujemy bezpłatny program Caffeine lub Don’t Sleep 1.1: zaletą jest proste włączania / wyłączania działania programu przez kliknięcie ikony na górnym pasku menu, wada: programy rezydują i zużywa pamięć RAM
  • wyłączamy opcje usypiania w Panelu Preferencji => Oszczędzanie energi: wadą jest, że za każdym razem musimy pamiętać o jej ponownym włączeniu
  • wyłączamy opcję usypiania w Terminalu poleceniem: sudo pmset sleep 0
  • zapobiegamy przejściu systemu w stan bezczynności wpisując w Terminalu polecenie: pmset noidle. Kończymy działanie programu przez naciśnięcie Ctrl + C
  • używamy dstępnego w systemie OS X 10.8 polecenia: caffeinate. W Terminalu wpisujemy: caffeinate -d (zapobiega usypianiu ekranu), caffeinate -i (powstrzyma uśpienie komputera ze względu na bezczynność)

20121218-zapobiegamy-usypianiu-komputera


Strona programu Caffeine w Mac App Store.
Strona programu Don’t Sleep w Mac App Store.