iCloud: Resetujemy zakładki Safari

Czasami zdarza się, że podczas synchronizacji zakładek Safari za pośrednictwem usługi iCloud mogą pojawić się błędy, które powodują powstawanie duplikatów, lub przenoszenie zakładek do innych folderów niż te zdefiniowane przez użytkownika.
Żeby rozwiązać ten problem konieczne może być wyzerowanie zakładek i w usłudze iCloud i ponowna ich synchronizacja na wszystkich urządzeniach. Jednak firma Apple nie udostępnia żadnych narzędzi, które mogły by pomóc w tej operacji, wobec czego wszystko musimy zrobić ręcznie:

1. Wyłączamy synchronizację zakładek na wszystkich urządzeniach:
  • OS X: Preferencje systemowe => iCloud => odznaczamy pole Safari
  • iOS: Ustawienia => iCloud => wyłączamy przełącznik Safari. Potwierdzamy usunięcie z systemu zsynchronizowanych informacji.

iCloud: Resetujemy zakładki Safari

2. Robimy porządek w zakładkach Safari na komputerze Mac i eksportujemy je: Safari => Plik => Eksportuj zakładki
3. Usuwamy zakładki na wszystkich urządzeniach:

  • OS X: Safari => Menu Zakładki => Pokaż wszystkie zakładki
  • iOS: usunięte w punkcie 1
4. Przywracamy zakładki w przeglądarce Safari na OS X: Safari => Plik => Importuj zakładki => wybieramy plik utworzony w pkt 2.
5. Przywracamy synchronizację zakładek na wszystkich urządzeniach.


iCloud: Resetujemy zakładki Safari