Mac OS X: Konwertujemy pliki graficzne w Terminalu

System Mac OS X umożliwia nam konwertowania plików graficznych w Terminalu. Możemy tego dokonać za pomocą komendy „sips” (Scriptable image processing system). Przykładowe poleceni konwertujące plik JPEG na format PNG wygląda tak:
sips -s format png /Users/Tosma/Desktop/1.jpg --out /Users/Tosma/Desktop/1.png

obsługiwane formaty: jpeg | tiff | png | gif | jp2 | pict | bmp | qtif | psd | sgi | tga

Mac OS X: konwertujemy pliki graficzne w Terminalu