Mac OS X: Zaznaczamy pola checkbox za pomocą klawiatury

Domyślne ustawieniu systemu Mac OS X powodują, że w oknach dialogowych nie możemy poruszać się pomiędzy wszystkimi kontrolkami za pośrednictwem klawiatury. Szczególnie dokuczliwe jest, to w przypadku gdy mamy do zaznaczenia wielu pól checkbox. Oczywiście twórcy systemu udostępnili opcję, która pozwoli nam włączyć możliwość poruszania się po oknach za pośrednictwem klawisza Tab oraz zaznaczać checkboxy Spacją.
Żeby aktywować tą funkcję musimy:
  • uruchomić Preferencje systemowe
  • przejść do sekcji Klawiatura => zakładka Skróty klawiszowe
  • zaznaczyć opcję Wszystkie widżety
  • Opcję tą możemy aktywować także za pośrednictwem skrótu klawiszowego Control + F7

Mac OS X - zaznaczamy pola checkbox za pomocą klawiatury