Mac OS X: Wyświetlamy zaawansowane opcje konta użytkownika

Preferencje systemowe w Mac OS X pozwalają na skonfigurowanie wielu opcji wpływających na pracę tego systemu. Jednak wiele z nich jest ukrytych przed użytkownikami ze względu na szkody jakie można wyrządzić prze nieumiejętne ich użycie.
Jedną z takich funkcji są zaawansowane ustawienia użytkownika gdzie możemy zmienić nazwę konta lub folder domowy użytkownika. Żeby dostać się do tej opcji należy:
  • uruchomić Preferencje systemowe
  • przejść do panelu Użytkownicy i grupy

Mac OS X - wyświetlamy zaawansowane opcje konta użytkownika

  • odblokować możliwość zmian przez kliknięcie na kłódkę i wpisanie hasła
  • kliknąć prawym klawiszem myszki na nazwie użytkownika (lub CTRL + kliknięcie lewym klawiszem myszy)
  • wybrać z wyświetlonego menu Opcje zaawansowane


Mac OS X - wyświetlamy zaawansowane opcje konta użytkownika