Mac OS X: Szybkie wyłączanie zawieszonych aplikacji

W przypadku gdy używana przez nas aplikacja ulegnie zawieszeniu, system Mac OS X udostępnia nam dwie możliwości szybkie zakończenia jej działania.
  • Pierwszą z nich jest użycie skrótu klawiszowego CMD + ALT + ESC, które spowoduje wyświetlenie okna "Wymuszanie zamknięcia" z listą aktualnie uruchomionych programów. Żeby zamknąć niedziałającą aplikację musimy zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk "Wymuś koniec".
  • Drugi ze sposobów jest znacznie szybszy, ale możemy z niego skorzystać tylko w przypadku aplikacji, które wyświetlają ikonę w Doku. Zawieszoną aplikację wyłączymy jeżeli trzymając wciśnięty klawisz ALT klikniemy na jej ikonę prawym klawiszem myszy. Następnie z wyświetlonego menu musimy wybrać polecenie "Wymuś zakończenie".

Mac OS X - szybkie wyłączanie zawieszonych aplikacji