Skróty klawiszowe cz. 2: Wyłączanie i usypianie komputera

Kolejna cześć serii wpisów o skrótach klawiszowych w systemie Mac OS X dotyczy momentu wyłączania i usypania komputera. Podczas tej operacji możemy skorzystać z następujących kombinacji klawiszy:
  • przycisk zasilania komputera - wyłączamy, lub usypiamy komputer
  • przytrzymanie przycisku zasilania komputera - wymusza wyłączenie komputera Mac
  • ks_command (COMMAND) + ks_control (CONTROL) + przycisk zasilania - wymusza ponowne uruchomienie komputera
  • ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania
  • ks_command (COMMAND) + ks_option (OPCJA/ALT) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - przełącza komputer w tryb uśpienia
  • ks_command (COMMAND) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - zamyka wszystkie aplikacje i ponownie uruchamia komputer
  • ks_command (COMMAND) + ks_option (OPCJA/ALT) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer
  • ks_shift (SHIFT) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - wprowadza wszystkie podłączone monitory w tryb uśpienia

Skróty klawiszowe cz. 2: Wyłączanie i usypianie komputera