Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X

GIF, to format pliku graficznego stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Szczyt swojej popularności osiągnął w latach 90-tych ubiegłego wieku, gdzie dzięki małym rozmiarom, obsłudze przeźroczystości i animacji był szeroko stosowany w internecie.
Jednak na skutek sporów patentowych i w konsekwencji powstania konkurencyjnego formatu zapisów grafiki PNG, gify odeszły w zapomnienie. Obecnie jednak format ten przeżywa odrodzenie i jest używany do zamieszczania śmiesznych filmików na blogach i w serwisach społecznościowych.
Jednym z zastosowań animowanych plików GIF może być użycie ich do stworzenia krótkich filmików instruktażowych pokazujących czynności wykonywane na ekranie komputera.
W systemie OS X takie pliki możemy stworzyć na dwa sposoby: używając darmowej aplikacji LICEcap, lub korzystając z QuickTime'a i komercyjnej aplikacji GIFBrewery.

LICEcap
 • pobieramy program ze strony autora i instalujemy w katalogu Programy
 • uruchamiamy aplikację
 • ustalamy rozmiar nagrywanego obszaru ekranu przeciągając ramkę okna programu, możemy także ustawić maksymalny FPS
 • naciskamy przycisk Record rozpoczynający nagrywanie
 • po zakończeniu nagrywania w wyświetlonym oknie nadajemy nazwę pliku wynikowego oraz ustalamy dodatkowe opcje

Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X


QuickTime + GIFBrewery

 • uruchamiamy program QuickTime
 • przechodzimy do menu Plik => Nowe nagranie z ekranu
 • wybieramy jakość nagrywanego materiału wideo (strzałka po prawej stronie okna ekranu)
 • naciskamy przycisk nagrywania, następnie zaznaczamy obszar ekranu, który ma być nagrywany lub klikamy żeby nagrać cały ekran
 • po zakończeniu nagrywania zapisujemy film w formacie MOV => menu Plik => Eksportuj

Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X

 • uruchamiamy program GIFBrewery i otwieramy wcześniej nagrany plik wideo: File => Open
 • po wczytaniu filmu definiujemy fragment materiału wideo, który będzie konwertowany do pliku GIF przeciągając wskaźniki na pasku w dolnej części ekranu i używając przycisków Set Start i Set End
 • możemy dodać podpis (Caption), zmienić rozdzielczość filmu (Resize) oraz go przyciąć (Crop)
 • dodatkowe, bardziej zaawansowane opcje znajdziemy po użyciu opcji GIF Properties
 • rozpoczęcie konwersji nastąpi po użyciu przycisku Create GIF
Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X


Przykłady animowanych plików stworzonych za pomocą dwóch przedstawionych metod

Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X

Animowany plik GIF nagrany za pomocą programu LICEcap

Nagrywamy ekran do animowanego pliku GIF w systemie OS X

Animowany plik GIF nagrany za pomocą programu QuickTime + GIF Brewery


Oficjalna strona programu LICEcap.
Strona programu GIFBrewery w Mac App Store.