Apple OS X: Zmieniamy domyślny program do otwierania plików

Instalując często programy możemy doprowadzić do sytuacji, że nasze pliki będą otwierane nie w tych aplikacjach, w których byśmy chcieli. Jeżeli chcemy powrócić do poprzednich ustawień, lub po prostu zmienić domyślny program do otwierania plików konkretnego typu, musimy:
  • kliknąć prawym klawiszem myszy na pliku, dla którego chcemy zmienić skojarzoną aplikację
  • z wyświetlonego menu wybieramy opcję "Informacje"
  • w wyświetlonym oknie przechodzimy do sekcji "Otwórz w programie" i z rozwijanej listy wybieramy aplikację, która ma otwierać wybrany typ plików
  • naciskamy przycisk "Zmień wszystko" i w wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzamy, chęć zmiany domyślnej aplikacji
  • restartujemy komputer

OS X - zmieniamy domyślny program do otwierania plików