OS X Mavericks: Wyłączamy funkcję App Nap

App Nap, to jedna z ważniejszych nowości wprowadzonych przez Apple w systemie OS X 10.9 Mavericks. Jej zadaniem jest wstrzymywanie pracujących w tle aplikacji aby wydłużyć czas pracy komputerów przenośnych zasilanych z baterii.
Choć dla żywotności baterii funkcja ta ma wielkie znaczenie, to może powodować zamieszanie wśród wielu aplikacji. Jeżeli zdecydujemy się na jej wyłączenie, możemy zrobić to w następujący sposób:
  • klikamy prawym klawiszem na ikonie wybranej aplikacji
  • z wyświetlonego menu kontekstowego wybieramy opcję "Informacje"
  • w wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczamy pole wyboru "Nie pozwalaj na App Nap"
  • zamykamy okno

OS X Mavericks: Wyłączamy funkcję App Nap