Mac App Store: Przerywamy pobieranie zakupionej aplikacji

Jedną z funkcji, których brakuje w Mac App Store jest możliwość bezpośredniego przerwania operacji pobierania zakupionego programu. Opcja ta byłaby przydatna w momencie kiedy nie chcemy pobierać na dysk świeżo zakupionej aplikacji, lub chcemy zrobić to w późniejszym terminie. Oczywiście w systemie OS X istnieje obejście tego problemu:
  • w przypadku zakupu nowego programu, po rozpoczęciu operacji pobierania, o czym informuje nas pasek postępu na ikonie Launchpad'a, przechodzimy do tej aplikacji i naciskamy klawisz ALT (Option). Spowoduje to, że przy ikonach wszystkich aplikacji pojawią się małe krzyżyki pozwalające na usunięcie programu z komputera. Naciskając taki krzyżyk przy ikonie pobieranej aplikacji, przerwiemy tę operację.

Mac App Store: Przerywamy pobieranie zakupionej aplikacji

  • w przypadku ponownej instalacji wcześniej zakupionego programu po rozpoczęciu pobierania przechodzimy do zakładki "Purchases" i również naciskamy klawisz ALT, co spowoduje, że przycisk "Pause" zmieni się w "Cancel" pozwalając nam na przerwanie tej operacji.
Mac App Store: Przerywamy pobieranie zakupionej aplikacji