Jak usunąć dyski z listy w Time Machine?

Time Machine, to świetny sposób na codzienną archiwizację najważniejszych danych i dokumentów użytkownika. Jego konfiguracja jest bajecznie prosta gdyż wystarczy wybrać dysk, na którym będzie tworzona kopia zapasowa oraz ewentualnie katalogi, których nie chcemy archiwizować.
Jeżeli jednak chcielibyśmy usunąć z listy Time Machine wybrane dyski archiwizacyjne, to nie jest to już wcale tak jednoznaczne. Możemy wykonać to na dwa sposoby:

Za pośrednictwem Panelu preferencji:
  1. uruchamiamy Panel preferencji i przechodzimy do modułu Time Machine
  2. wyłączamy archiwizację Time Machine
  3. klikamy przycisk Wybierz dysk
  4. w wyświetlonym oknie w sekcji Dyski archiwizacyjne wybieramy dysk, który chcemy usunąć z listy oraz naciskamy przycisk Usuń dysk


Jak usunąć dyski z listy w Time Machine?

Za pośrednictwem Terminala:

  1. uruchamiamy Terminal
  2. wpisujemy polecenie: tmutil destinationinfo => zostanie wyświetlona lista dysków archiwizacyjnych
  3. kopiujemy identyfikator dysku, który chcemy usunąć z listy
  4. wpisujemy polecenie: sudo tmutil removedestination i wklejamy skopiowany identyfikator dysku, naciskamy ENTER
  5. podajemy hasło

Jak usunąć dyski z listy w Time Machine?