OS X: Wstawiamy symbole do edytowanych dokumentów

System OS X umożliwia wstawianie do edytowanych dokumentów całego mnóstwa symboli. Są one dostępne za pośrednictwem menu Edycja => Znaki specjalne, które wywołuje specjalny panel z pogrupowanymi w kategorie znakami.
Używając ich musimy tylko pamiętać, że mogą być one niedostępne dla użytkowników innych systemów operacyjnych.

OS X: Wstawiamy znaki specjalne do tekstu