OS X Yosemite: Wsadowo zmieniamy nazwy plików w Finderze

Finder w systemie OS X Yosemite został wzbogacony o nową całkiem przydatną funkcjonalność - wsadową zmianę nazw plików. Funkcja ta oczywiście nie jest tak zaawansowana jak choćby ta dostępna w programie A Better Finder Rename, ale do prostej obsługi plików jest całkowicie wystarczająca. Żeby z niej skorzystać musimy wykonać następujące kroki:
  • przechodzimy do katalogu, w którym znajdują się pliki których nazwy chcemy zmienić
  • zaznaczamy pliki, których nazwy chcemy zmienić (funkcja nie jest dostępna przy zaznaczeniu pojedynczego pliku)
  • wyświetlamy menu kontekstowe klikając prawym klawiszem myszy
  • wybieramy opcję Zmień nazwę xx rzeczy... (gdzie xx to liczba wybranych plików)
  • w wyświetlonym oknie dialogowym mamy do wyboru trzy opcje zmiany nazw plików: Zastąp tekst, Dodaj tekst i najnabardziejj zaawansowaną Format
  • na zakończenie naciskamy przycisk Zmień nazwę...
  • Uwaga! Jeżeli coś pójdzie nie tak, to operację zmiany nazw plików można cofnąć za pomocą skrótu klawiszowego CMD + Z

OS X Yosemite: Wsadowo zmieniamy nazwy plików w Finderze

OS X Yosemite: Wsadowo zmieniamy nazwy plików w Finderze