Adobe Photoshop CS4 - dodajemy cienie i ramki

Przedstawiony film pokazuje jak przy pomocy programu Adobe Photoshop CS4 dodać do zdjęć cienie i ramki.
Mac OS X Leopard: natywny zapis na partycjach NTFS

Jak się okazało w Snow Leopardzie istnieje możliwość włączenia natywnego zapisu na dyskach sformatowanych w standardzie NTFS. Aby to uczynić musimy:
  • W terminalu wpisujemy komendę: diskutil info /Volumes/volume_name, gdzie volume_name jest nazwą zamontowanego dysku.
  • Z wyświetlonych informacji do schowka kopiujemy wartość znajdującą się w wierszu: Volume UUID
  • Archiwizujemy plik: /etc/fstab , a następnie wpisujemy polecenie: sudo nano /etc/fstab.
  • W edytorze wpisujemy: UUID=, a następnie ze schowka wklejamy wcześniej zapamiętaną wartość. Następnie wpisujemy Spacje i dodajemy: none ntfs rw. Przykładowa wartość powinna wyglądać tak: UUID=123-456-789 none ntfs rw.
  • Powyższe czynności możemy powtórzyć dla kolejnych dysków
  • Zapisujemy plik i opuszczamy edytor Nano (Ctrl + X, Y, Enter)
  • Restartujemy system

Mac OS X Leopard: włączamy zaporę sieciową

Zaprezentowany film pokazuje jak w systemie Mac OS X 10.5 Leopard włączyć zaporę sieciową (firewall).
Adobe Photoshop CS4 i skanery TWAIN

Photoshop CS4 standardowo po instalacji na dysku nie ma możliwości pobierania obrazów ze skanerów przy pomocy technologi TWAIN. Oto co należy zrobić aby odblokować taką możliwość:
1. W napędzie umieszczamy nośnik instalacyjny programu
2. Przechodzimy do katalogu: Polski -> Dodatki -> Opcjonalne wtyczki -> Import-Export

Katalog z pluginem TWAIN na nośniku instalacyjnym

Czytaj więcej...

Time Machine na nowym dysku

Przeniesienie danych Time Machine na nowy dysk nie jest czynnością, którą wielu z Was będzie wykonywało często, ale może kiedyś przyda Wam się ta porada. Ja w ostatni weekend właśnie stanąłem przed problemem przeniesienia danych archiwalnych.
Jednak na wstępie chciałbym zaznaczyć, że miałem ułatwione zadanie bo dysponowałem dwoma zewnętrznymi dyskami, tej samej firmy (WD - My Book) o takiej samej pojemności - 250 GB. Wobec tego zaczynamy:
1. W preferencjach Time Machine - wyłączamy mechanizm archiwizacji

Time Machine - wyłączamy mechanizm archiwizacji.

Czytaj więcej...