Apple Safari 7: Dodajemy informacje o karcie kredytowej do opcji AutoFill

W siódmej wersji przeglądarki Safari Apple udostępniło możliwość dodania do opcji autouzupełniania formularzy informacji o kartach kredytowych użytkownika. Żeby skorzystać z tej opcji należy:
 • przejść do preferencji przeglądarki Safari: Menu Safari => Preferencje
 • w oknie dialogowym Preferencji przechodzimy do zakładki Formularze
 • w opcji "danymi kart kredytowych" naciskamy przycisk "Edycja"
 • naciskamy przycisk "Dodaj"
 • uzupełniamy informacje o opisie, numerze karty, właścicielu i dacie ważności
 • naciskamy przycisk "Gotowe"

Apple Safari 7 - dodajemy informacje o karcie kredytowej do opcji AutoFill


Szybkie logowanie dzięki 1Password

1Password, to świetny program, który pomoże nam zapanować na licznymi hasłami do najróżniejszych serwisów i usług internetowych. Oprócz wielu ciekawych funkcji w jakie twórcy wyposażyli tą aplikację jest jedna, która dodatkowo może ułatwić korzystanie z komputera.
Przeciągając jeden z wpisów umieszczonych w bazie programu na pasek zakładek Safari będziecie mogli w prosty sposób, jednym kliknięciem, logować się do strony internetowej bez konieczności wpisywania loginu i hasła.

Szybkie logowanie dzięki 1Password

Źródło: Mac OS X Tips.

Usuwamy program MacDefender

Apple na swoich stronach wsparcia opublikował artykuł, w którym opisuje procedurę usuwania programu MacDefendera.

Usuwamy MacDefender

Poniżej znajdziecie krótki opis usuwania tego złośliwego programu:

 • zamykamy okno programu MacDefender
 • przechodzimy do Aplikacje Narzędzia
 • uruchamiamy program Monitor aktywności
 • z menu podręcznego wybieramy opcję Wszystkie procesy

Monitor aktywności

 • w kolumnie Nazwa procesu wyszukujemy nazw: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • jeżeli znajdziemy jedną z ww. nazw zaznaczamy proces i naciskamy przycisk Zakończ proces, w wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy Zakończ
 • zamykamy program Monitor aktywności
 • przechodzimy do katalogu Aplikacje i usuwamy programy o nazwach: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • otwieramy Preferencje systemowe
 • wybieramy moduł Konta, a w nim zakładkę Startowe

Preferencje systemowe - Konta

 • zaznaczamy elementy o nazwach: MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • usuwamy je, klikając na przycisk Minus


How to avoid or remove Mac Defender malware

Mac OS X Leopard: włączamy zaporę sieciową

Zaprezentowany film pokazuje jak w systemie Mac OS X 10.5 Leopard włączyć zaporę sieciową (firewall).