Skróty klawiszowe cz. 4: Zrzuty ekranu

Kolejna część naszego cyklu o skrótach klawiszowych będzie dotyczyć zrzutów ekranu. System OS X oferuje kilka takich skrótów, które pozwalają na zrzucenie ekranu w różnych ustawieniach:
 • CMD + SHIFT + 3 - zrzut pełnego ekrany
 • CMD + SHIFT + 4 - zrzut wybranego fragmentu ekranu, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wyświetlenie na ekranie kursora w kształcie krzyżyka za pomocą którego możemy zaznaczyć wybrany fragment ekranu
 • CMD + SHIFT + 4 + SPACJA - zrzut wybranego okna programu, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wyświetlenie kursora w kształcie aparatu fotograficznego za pomocą którego możemy wybrać okno, którego "zdjęcie" chcemy wykonać
 • CMD + SHIFT + 4 + (ALT + SPACJA) - zrzut wybranego okna programu bez cienia, w pierwszej kolejności naciskamy klawisze CMD + SHIFT + 4 i umieszczamy kursor myszy nad wybranym oknem, następnie równocześnie naciskamy klawisze ALT + Spacja i klikamy lewym klawiszem myszySkróty klawiszowe cz. 3: Znaki specjalne

W trzeciej części cyklu o skrótach klawiszowych w systemie Mac OS X chciałbym opisać w jaki sposób możemy uzyskać znaki specjalne.

©

®
°

§
÷Alt (opcja) + G
Alt (opcja) + 2
Alt (opcja) + R
Alt (opcja) + Shift + 8
Alt (opcja) + 3
Alt (opcja) + 6
Alt (opcja) + T
Alt (opcja) + D
Alt (opcja) + J
Alt (opcja) + W
Alt (opcja) + V
Alt (opcja) + =
Alt (opcja) + <
Alt (opcja) + >
Alt (opcja) + /
Alt (opcja) + ;
Alt (opcja) + Shift + -

znak praw autorskich
znak marki handlowej
znak zarejestrowanej marki
stopień
waluta Euro
paragraf
krzyż
znak różniczki (matematyka)
litera delta
znak sumy (matematyka)
znak wyboru
znak nierówności (matematyka)
znak mniejsze lub równe (matematyka)
znak większe lub równe (matematyka)
symbol dzielenia (matematyka)
wielokropek
myślnik / pauza


Skróty klawiszowe cz. 3: Znaki specjalne


Skróty klawiszowe cz. 2: Wyłączanie i usypianie komputera

Kolejna cześć serii wpisów o skrótach klawiszowych w systemie Mac OS X dotyczy momentu wyłączania i usypania komputera. Podczas tej operacji możemy skorzystać z następujących kombinacji klawiszy:
 • przycisk zasilania komputera - wyłączamy, lub usypiamy komputer
 • przytrzymanie przycisku zasilania komputera - wymusza wyłączenie komputera Mac
 • ks_command (COMMAND) + ks_control (CONTROL) + przycisk zasilania - wymusza ponowne uruchomienie komputera
 • ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania
 • ks_command (COMMAND) + ks_option (OPCJA/ALT) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - przełącza komputer w tryb uśpienia
 • ks_command (COMMAND) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - zamyka wszystkie aplikacje i ponownie uruchamia komputer
 • ks_command (COMMAND) + ks_option (OPCJA/ALT) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer
 • ks_shift (SHIFT) + ks_control (CONTROL) + (KLAWISZ WYSUWANIA NOŚNIKA) - wprowadza wszystkie podłączone monitory w tryb uśpienia

Skróty klawiszowe cz. 2: Wyłączanie i usypianie komputera


Skróty klawiszowe cz. 1: Start systemu

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl o najbardziej przydatnych skrótach klawiszowych dostępnych w systemie Mac OS X. W pierwszej części pragniemy zaprezentować Wam skróty, które możemy wykorzystać podczas uruchomienia komputera:

Skróty klawiszowe cz. 1: Start systemu